แผ่สถิติเพื่อดูแนวโน้มของประเทศ

                                                                                                                                                                     

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังชะลอตัวลง 

· มุมมองของผู้ประกอบการ

· มุมมองของประชาชน

· สถานการณ์แรงงาน

· การใช้จ่ายของคนไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

· ประเทศไทยมีคนจนมากน้อยเพียงใด

· ของฝากจากรัฐบาล

 

       

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

T5-049-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

19

แจกฟรี

-