แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2550

                                                                                      ทั่วราชอาณาจักรและรายภาค

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                         

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล 

· ประโยชน์ของแผนที่ความยากจน

· แนวคิดการวัดความยากจน

· วิธีการจัดสร้างแผนที่ความยากจน

· ความแม่นยำของแผนที่ความยากจน

· การนำเสนอผลและการวิเคราะห์เบื้องต้น

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

T5-014-F-50-00-000-000-T

พ.ศ. 2550

-

เอกสาร

74

200

22