รายงานประจำปี พ.ศ. 2554


กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ภาพรวมองค์กร
  • การพัฒนาระบบราชการ
  • การผลิตข้อมูลสถิติ
  • การให้บริการด้านสถิติ
  • การบริหารจัดการระบบสถิติและสารสนเทศ
  • การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-001-F-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

เอกสาร

165

แจกฟรี

-