สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book   :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • รายได้ของครัวเรือน ปี 2554
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2554
  • หนี้สินของครัวเรือน ปี 2554
  • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2554
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนรายภาค ปี 2554
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-001-B-54-00-M06-000-T

2554

-  

Pocket book

36

แจกฟรี

-