สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
  • รายได้ของครัวเรือน (ปี 2554)
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี 2554)
  • หนี้สินของครัวเรือน (ปี 2554)
  • ครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบ และนอกระบบ (ปี 2554)
  • การเข้าถึงแหล่งเงินกู้หลัก (ปี 2554)

     

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-001-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocketbook

44

แจกฟรี

-