สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  20.5 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

  • ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน ปี 2554
  • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของพลังงาน ปี 53-54
  • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน รายไตรมาส ปี 2553 - 2554
  • สินทรัพย์ของครัวเรือนที่ต้องใช้พลังงาน

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-011-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocket book

43

แจกฟรี

-

 

.