การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะด้านประชากร
  • ลักประเภทและทิศทางการย้าย
  • เหตุผลของการย้ายถิ่น
  • การส่งเงิน หรือสิ่งของ ของผู้ย้ายถิ่น
  • การมีชื่อในทะเบียนบ้าน
  • การกลับภูมิลำเนา

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-001-F-52-00-000-000-B

S2-001-B-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

-

-

CD-Rom

Pocket book

98

33

200

แจกฟรี

16

-