การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

 • นำเสนอข้อมูลในระดับภาค และจังหวัด

  • การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
  • - การเดินทางและลักษณะการเดินทาง
   - วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
   - กิจกรรมที่ทำระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
  • - การวางแผน/จัดสรรเงินสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
  • การจัดการเดินทาง
  • - การหาข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทาง
   - พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)
S2-023-F-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

-
เอกสาร

193

300

38