สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. 2551-2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะของประชากร
  • สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะทางสังคม
  • สุขภาพจิตคนไทย ตามสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
  • องค์ประกอบหลักด้านสุขภาพจิต และลักษณะที่สำคัญบางประการของประชากร (ปี 2553)

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
S4-074-F-51-53-000-000-B
พ.ศ. 2551-2553
-
Pock book
88
แจกฟรี
-