สรุปผลที่สำคัญการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 3 ปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • การสูบบุหรี่
  • การดื่มสุรา
  • ความปลอดภัยในการขับ/โดยสารรถ
  • ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
  • การรับรู้กฎหมาย/บทลงโทษเกี่ยวกับสุรา

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-005-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocketbook

32

แจกฟรี

-

 

.