รายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

 • จำนวนสถานประกอบการ
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย / รายรับจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/ รายรับจากไตรมาสก่อน
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีกจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของการขายปลีกจากไตรมาสก่อน
 • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
 •  

  รายละเอียดที่จัดพิมพ์
  รหัสเอกสาร
  ไตรมาส/เดือน/ปี
  ภาค/จังหวัด
  รูปแบบ
  จำนวนหน้า
  ราคา/บาท
  ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

  E2-027-F-54-00-000-000-B

  พ.ศ. 2555

  -

  เอกสาร

  141

  250

  22