จำขึ้นใจ

กำหนดการออกหนังสือ  ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
  • หลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  • จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • สอดส่อง ป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน  ต้องพิสูจน์ตนได้ทำอะไร
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-001-F-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-

เอกสาร

80

แจกฟรี

-