การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 3 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
  • เหตุผลที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟัง
  • ความถี่ของการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
  • การอ่านหนังสือของประชากร (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-035-F-54-00-000-000-B

S2-035-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

 

-

-

 

เอกสาร

Pocket book
237
42
300
แจกฟรี
38
-