รายงานประจำปี พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.5 x 29.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ภาพรวมองค์กร
  • การพัฒนาระบบราชการ
  • การให้บริการข้อมูลสถิติ
  • ผลงานสำคัญในรอบปี
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
T5-031-F-53-00-000-000-T
พ.ศ. 2553
-
เอกสาร
195
แจกฟรี
-