เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

 • เศรษฐกิจมหาภาค

 • - บัญชีประชาชาติ
  - ดุลการชำระเงิน
  - การคลังรัฐบาล / การเงินการธนาคาร
  - การค้าระหว่างประเทศ/ดัชนีราคา
  - อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ
 • ประชากรและเคหะ
 • แรงงาน
 • การศึกษา
 • เศรษฐกิจมหาภาค
 • สาธารณสุข
 • สถิติสังคมอื่น ๆ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-041-F-54-00-000-000-B

2554

-

Pocket book

156

150

8