bookการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 5 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.5  x 29.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
    ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
    ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
    ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-001-F-54-00-000-000-B

S2-001-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

-
-

เอกสาร

Pocket book

163

26

200

แจกฟรี

38

-