สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 - 2554


กำหนดการออกหนังสือ  ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • สุขภาพจิต จำแนกตามลักษณะของประชากร ปี 2551 - 2554
  • สุขภาพจิตของประชากร ปี2554

       - สุขภาพจิตกับการเจ็บป่วย
       - สุขภาพจิตกับการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
       - สุขภาพจิตกับการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-076-B-51-54-000-000-T

พ.ศ. 2551-2554

-

Pocket book

27

แจกฟรี

-