การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส 3/2555

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • ลักษณะของกำลังแรงงาน
  • การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
  • กำลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานทำ
  • การว่างงาน
  • ลักษณะของกำลังแรงงานที่ว่างงาน
  • ชั่วโมงทำงาน
  • ค่าจ้างและเงินเดือน
  • ผลประโยชน์เพิ่มเติม

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะะเบียน)
S2-013-F-52-00-Q03-000-B
S2-013-F-52-00-Q04-000-B
S2-013-F-53-00-Q01-000-B
S2-013-F-53-00-Q02-000-B
S2-013-F-53-00-Q03-000-B
S2-013-F-53-00-Q04-000-B
S2-013-F-54-00-Q01-000-B
S2-013-F-54-00-Q02-000-B
S2-013-F-54-00-Q03-000-B
S2-013-F-54-00-Q04-000-B
S2-013-F-55-00-Q01-000-B
S2-013-F-55-00-Q02-000-B
S2-013-F-55-00-Q03-000-B
ไตรมาส 3/ 2552
ไตรมาส 4/ 2552
ไตรมาส 1/ 2553
ไตรมาส 2/ 2553
ไตรมาส 3/ 2553
ไตรมาส 4/ 2553
ไตรมาส 1/ 2554
ไตรมาส 2/ 2554
ไตรมาส 3/ 2554
ไตรมาส 4/ 2554
ไตรมาส 1/ 2555
ไตรมาส 2/ 2555
ไตรมาส 3/ 2555
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
280
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38