ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มจิ๋ว : 8.5 x 12.5 ซม ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอตัวชี้วัด

  • ประชากร
  • แรงงาน
  • การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • สุขภาพ
  • สังคมอื่น ๆ
  • เศรษฐกิจมหาภาค
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-045-F-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554
-

เล่มจิ๋ว

61

แจกฟรี

-