เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม   18.5  x 26.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

   
  • นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ประชากรและเคหะ 
  • แรงงาน การศึกษา
  • สาธารณสุข
  • สวัสดิการสังคม
  • สถิติสังคมอื่น ๆ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S4-001-F-52-00-000-000-B

S4-001-F-54-00-000-000-B

2552
2554

-
-
เอกสาร
เอกสาร
210
212
250
300
38
38