เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2554


กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม   18.5  x 26.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • บัญชีประชาชาติ 
  • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
  • อุตสาหกรรม พลังงาน
  • การค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ
  • การขนส่ง
  • การสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีและการสื่อสาร การท่องเที่ยว
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E4-003-F-54-00-000-000-B

พ.ศ. 2554

-

CD-Rom

184

300

16