การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2553


กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่ม   21.0  x 29.5  ซม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • จำนวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์
  • จำนวนห้องพัก  จำนวนผู้เข้าพัก
  • คนทำงานและลูกจ้าง
  • ค่าตอบแทนแรงงาน
  • การลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ
  • การให้บริการด้านอื่น ๆ
  • รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-009-F-53-00-000-000-B

2553

-

เอกสาร

264

200

38