สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553


กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี 2553)
  • การเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี 2551 – 2553)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา (ปี 2549 – 2553)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ และการตรวจรักษาพยาบาลของครัวเรือน (ปี 2549- 2553)
  • การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงานของครัวเรือน (ปี 2549 – 2553)
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-001-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

-

Pocket book

41

แจกฟรี

-