สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน ปี 2553
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน จำแนกตามประเภทพลังงาน (ปี 2552 – 2553)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายภาค (ปี 2552 – 2553)
  • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน รายไตรมาส (ปี 2552- 2553)
  • สินทรัพย์ของครัวเรือนที่ต้องใช้พลังงาน
 
 
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-011-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

-
Pocket book
34
แจกฟรี
-