สรุปผลที่สำคัญการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ   ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • การประสบเหตุอาชญากรรมในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (1ต.ค. 53- 30 ก.ย. 54)
  • ประเภทอาชญากรรม
  • ลักษณะทั่วไปของผู้ประสบเหตุอาชยกรรม
  • ผู้กระทำผิดที่ร่วมกันก่อเหตุ
  • ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
  • สถานที่เกิดเหตุ
  • ผลกระทบจากเหตุอาชญากรรม

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-055-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-

Pocket book

98

แจกฟรี

-

 

.