bookรายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
  • นโยบายและแผนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
  • โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และประกาศต่าง ๆ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-012-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

ทั่วราชฯ

Pocket book

28

แจกฟรี

-