ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  11.0 x 16.0 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • ประชากรและเคหะ
  • แรงงาน
  • การศึกษา
  • สุขภาพ
  • สังคมอื่นๆ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
T4-001-B-57-00-000-000-B
2557
-
เอกสาร
67
แจกฟรี

-