การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการออกหนังสือ :  ไม่เป็นประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

   • สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะประชากร
   • สุขภาพจิตคนไทย ตามโครงสร้างกำลังแรงงาน
   • สุขภาพจิตของผู้มีงานทำ
   • สุขภาพจิตของผู้ว่างงาน

    

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-075-B-57-00-M02-000-T
S2-075-B-57-00-M05-000-T
S2-075-B-57-00-M07-000-T

กุมภาพันธ์ 2557
พฤษภาคม 2557 กรกฎาคม 2557

-
-
-

เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร

33
32
33

แจกฟรี
แจกฟรี
แจกฟรี

-
-
-
 

.