การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ไม่เป็นประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • สุขภาพจิตคนไทย ตามลักษณะประชากร
  • สุขภาพจิตคนไทย ตาม โครงสร้างกำลังแรงงาน
  • สุขภาพจิตของผู้มีงานทำ
  • สุขภาพจิตของผู้ว่างงาน

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
S2-075-B-57-00-M02-000-T
S2-075-B-57-00-M05-000-T
S2-075-B-57-00-M07-000-T
กุมภาพันธ์ 2557
พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม 2557
-
-
-


เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
33
32
33
แจกฟรี
แจกฟรี
แจกฟรี

-
-
-