ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2556

 

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     :  11 x 15 ซ.ม ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • ประชากร แรงงาน
  • การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • สุขภาพ สังคมอื่นๆ
  • เศรษฐกิจมหาภาค
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดอาเซียน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T4-003-F-57-00-000-000-T

พ.ศ. 2557

-
เอกสาร

61

แจกฟรี

-