สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556

 

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
  • เหตุผลที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟัง
  • ความถี่ของการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
  • เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน
  • แหล่งที่มาของหนังสือที่เด็กเล็กอ่านนอกเวลาเรียน
  • การซื้อหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที่แล้ว
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อหนังสือให้เด็กเล็กในรอบปีที่แล้ว
  • สาเหตุที่เด็กเล็กไม่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-035-B-56-00-000-000-T

พ.ศ. 2556

-
เอกสาร

44

แจกฟรี

-