สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับลูกจ้างเอกชนภาคเกษตรกรรม พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   

  • ลักษณะของกำลังแรงงาน
  • ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม
  • ลูกจ้างเอกชนในภาคเกษตรกรรม
  • ลูกจ้างเอกชนในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม
  • รายได้เฉลี่ยของลูกจ้างเอกชนภาคเกษตรกรรม
  • จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของลูกจ้างเอกชนภาคเกษตรกรรม

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S3-052-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-

Pocket book

32

 

แจกฟรี


-

 

.