การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค    

   • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
   • คุณลักษณะของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามรถ
   • หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
   • การได้รับการพัฒนาตามจำนวนหลักสูตร
   • สาเหตุของผู้ที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

    

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-050-F-57-00-000-000-T

2557

-

เอกสาร

78

200

22

 

.