สรุปผลที่สำคัญการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21.0 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • บัญชีประชาชาติ
  • การเงิน / การคลัง
  • ดัชนีราคา / การค้าระหว่างประเทศ
  • อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ
  • รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน
  • พลังงาน
  • ขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-046-B-57-00-000-000-T

2557

-

เอกสาร

26

แจกฟรี

-
 

.