ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2556


กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  11.0 x 15.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย

 

   

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

  • ประชากร แรงงาน
  • การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • สุขภาพ สังคมอื่นๆ
  • เศรษฐกิจมหาภาค
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดอาเซียน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T4-003-F-56-00-000-000-T

พ.ศ. 2556

-

Pocket Book

60

แจกฟรี

-