รายงานประจำปี 2556

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   
    นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • ภาพรวมองค์การ
  • การพัฒนาระบบราชการ
  • ผลงานที่สำคัญในรอบปี

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
S2-075-B-57-00-M02-000-T
S2-075-B-57-00-M05-000-T
S2-075-B-57-00-M07-000-T
กุมภาพันธ์ 2557
พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม 2557
-
-
-


เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
33
32
33
แจกฟรี
แจกฟรี
แจกฟรี

-
-
-