ตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2556


กำหนดการออกหนังสือ :  -
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  11 X 16 ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูล

  • บัญชีประชาชาติ
  • การเงิน / การคลัง
  • ดัชนีราคา /  การค้าระหว่างประเทศ
  • อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ
  • รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน
  • พลังงาน
  • ขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E4-002-B-56-00-000-000-B

พ.ศ. 2556

-

เอกสาร

62

แจกฟรี

-