ตัวชี้วัดสำคัญด้านสังคม พ.ศ. 2557


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 11.0 x 16.0 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   
  นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ
  • ประชากรและเคหะ
  • แรงงาน
  • การศึกษา
  • สุขภาพ
  • สังคมอื่นๆ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S4-004-B-57-00-000-000-B

2557
-
เอกสาร

65

แจกฟรี

-