ตัวชี้วัดสำคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557


กำหนดการออกหนังสือ :  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร     : 11.0 x 16 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   
  นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ
  • บัญชีประชาชาติ
  • การเงิน / การคลัง
  • ดัชนีราคา / การค้าระหว่างประเทศ
  • อุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ
  • รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน
  • พลังงาน
  • ขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E4-002-B-57-00-000-000-B

2557
-
เอกสาร

65

แจกฟรี

-