มิติหญิงชาย : แนวโน้มการพัฒนาสู่ความเสมอภาค

กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ด้านประชากร
  • ด้านการศึกษา
  • ด้านแรงงาน
  • ด้านสุขภาพ
  • ด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และความยากจน
  • ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
T5-046-B-54-00-000-000-T
พ.ศ. 2554
-
Pock book
73
แจกฟรี
-