ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2555

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม       :  9.0  x 12.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
  • นำเสนอข้อมูลรวบรวมตัวชี้วัดจากผลสำมะโน/สำรวจ

  • ประชากร
  • แรงงาน
  • การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
  • สุขภาพ
  • สังคมอื่นฯ
  • เศรษฐกิจมหาภาค
  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  • วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T4-003-B-55-00-000-000-T

พ.ศ. 2555

-
เล่มจิ๋ว
63
แจกฟรี
-