รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ.  2554

กำหนดการออกหนังสือ  : ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ผลการประกอบการ
  • ลักษณะการขายสินค้าและบริการ
  • มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การสั่งชื้อสินค้า
  • วิธีการดำเนินธุรกิจ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-012-F-5I2-005-B-54-00-000-000-

พ.ศ. 2554

 

-

 

Pocket book
40
แจกฟรี
-