สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ
  • การใช้คอมพิวเตอร์
  • จำนวนคอมพิวเตอร์
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • บุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-001-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocketbook

63

แจกฟรี

-

 

.