รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะของประชากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              - ประเภทผู้ประกอบการ
              - ประเภทอุตสาหกรรม
              - ขนาดของธุรกิจ
              - ระยะเวลาที่ทำธุรกิจ
       

  • ผลการประกอบการ

              - มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
              - การสั่งซื้อสินค้า

  • วิธีดำเนินธุรกิจ

ุ               - การใช้เทคโนโลยี
ุ               - การรับรองความน่าเชื่อถือ
ุ               - รูปแบบการชำระเงิน
ุ               - การจัดส่งสินค้า

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

I2-005-F-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553
-
Pocket book
53
แจกฟรี
-