การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2555


กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร   :  21.0 x 29.5 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

 

   
    นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
  • จำนวนสถานประกอบการ
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสก่อน
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการขายปลีกจากไตรมาสก่อน
  • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

E2-027-F-55-00-000-000-

2555

ทั่วราช

เอกสาร

144

250

38