การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

 

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • จำนวนสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีกและการบริการ
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าข่าย/รายรับจากไตรมาสก่อน
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจการขายปลีกจากไตรมาสก่อน
  • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-027-F-56-00-000-000-B

2556

-

เอกสาร/ซีดีรอม

158

300

38
 

.