การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2556

กำหนดการออกหนังสือ :  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการภาคการค้า
  • ข้อมูลที่สำคัญด้านศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการภาคการค้า
  • ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานประกอบการภาคการค้า
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท (ลงทะเบียน)
E2-051-F-56-00-000-000-B
2556
-
เอกสาร /ซีดีรอม
196
300

38