สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • รายได้ครัวเรือน ปี 2552
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2552
  • หนี้สินของครัวเรือน ปี 2552
  • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2552
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนรายภาค ปี 2552

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-001-P-52-00-000-000-T

E2-001-F-52-00-000-000-T

E2-001-F-52-00-000-R01-T

 

 

E2-001-F-52-00-000-R03-T

E2-001-F-52-00-000-R04-T

E2-001-F-52-00-000-R05-T

E2-001-F-52-00-000-R06-T

 

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

 

 

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552

 

-

ทั่วราช

กทม นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

Pocket Book

CD-Rom

CD-Rom

 

 

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

 

36

102

103

 

 

101

103

103

102

 

แจกฟรี

200

200

 

 

200

200

200

200

 

-

16

16

 

 

16

16

16

16