เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2548
 
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2548
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 2500 เล่ม
ออกหนังสือ: รายปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 14.5x21.0 ซม. /55
แผนภูม/แผนภาพ: 44/0
ตารางสถิติ: 42
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 40 บาท
   
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
• เศรษฐกิจมหภาค
- บัญชีประชาชาติ
- ดุลการชำระเงิน
- การเงิน – การธนาคาร
- การค้าต่างประเทศ
• ขีดความสามารถในการแข่งขัน