สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

                                                                                         ของครัวเรือน พ.ศ. 2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม. 

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                          

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี 2551)

· การเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี 2549 -2551)

· การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของครัวเรือน รายภาค (ปี 2549 -2551)

· การเปรียบเทียบการใช้จ่ายของครัวเรือนกลุ่มต่าง ๆ  ในปี 2550  และปี  2551

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

E3-016-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

 

-

 

Pocket book

 

34

 

แจกฟรี

 

-